Πρόγραμμα Σπουδών

Οι μαθητές μας ακολουθούν το πρόγραμμα ενός τυπικού σχολείου ξένων γλωσσών, ειδικά διαμορφωμένου παιδαγωγικά που είναι κατάλληλο για μαθητές από 8 ετών. Ξεκινώντας από την Α junior φτάνουν στο επίπεδο Β2 (Lower) σε 7 έτη εύκολα με κανονικό ρυθμό παρακολούθησης μαθημάτων μαθαίνοντας εύκολα μέσα από ένα σωστά προσαρμοσμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών για την ηλικία τους.

Τα μαθήματα μας

  • online μαθημάτα σύγχρονης εκπαίδευσης δύο φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης
  • Πρόσβαση σε ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με πολλές ευχάριστες διαδραστικές δραστηριότητες
  • Πρόσβαση σε online βιβλιοθήκη παρακολούθησης βιβλίων και videos και πολλές άλλες διαδραστικές πηγές μάθησης

Οι τάξεις μας