Μεθοδολογία

Στο Charismatic διδάσκουμε Αγγλικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικότητες εφαρμόζοντας μόνο επιστημονικά έγκυρες μεθοδολογίες ειδικής εκπαίδευσης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης ειδικά προσαρμοσμένες για την ξένη γλώσσα από την Κοτσώνη Γιώτα. Με την πλέον άρτια επιστημονική κατάρτιση  και την διδακτική εμπειρία των 20 ετών πετυχαίνουμε οι μαθητές μας να αγαπούν πρωτίστως και να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα ώστε να πετυχαίνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης με άριστα αποτελέσματα.

Online Εκπαίδευση

Μέσα από την δική μας σύγχρονη και πλήρως οργανωμένη online πλατφόρμα, οι μαθητές μας μαθαίνουν χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα. Επίσης, οι μαθητές μας και οι γονείς τους έχουν πρόσβαση σε πολλά σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές.

Οι μαθητές μας

  • Παρακολουθούν το μάθημα online
  • Έχουν το προσωπικό τους προφίλ
  • Γράφουν ασκήσεις και tests
  • Παρακολουθούν videos
  • Βλέπουν την κατάσταση του μαθήματος, την πρόοδό τους, ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις από τους δασκάλους τους κτλ

Οι γονείς:

  • Παρακολουθούν την πρόοδο και την εξέλιξη του μαθητή μέσα από το προφίλ του
  • Έχουν άμεση επικοινωνία με το σχολείο και τον καθηγητή