Αξιολόγηση Cognitive & Learning Portfolio

Πως ξεκίνησε..

Το Cognitive & Learning Portfolio είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα παγκοσμίως που δημιουργήθηκε από την Γιώτα Κοτσώνη, υπ. Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτρια του Kotsoni Language School, νευρογλωσσολόγο στις Γλωσσικές Διαταραχές και Ειδική Παιδαγωγό, συγγραφέα και ερευνήτρια, η οποία παράλληλα με την διδακτική εμπειρία και τις σπουδές στο αντικείμενο διεξάγει έρευνες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της μάθησης της ξένης γλώσσας.

Τι είναι…

Είναι μια μοναδική Αξιολόγηση γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών και άλλων παραμέτρων μέσα από πολλά γνωστικά και γλωσσικά εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα για την αναγνώριση του μαθησιακού και γνωστικού τύπου του κάθε μαθητή.

Η διαδικασία…

Ο κάθε μαθητής αξιολογείται ατομικά στην αρχή της φοίτησης του και καθώς και διαχρονικά κατά την διάρκεια των σπουδών του σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Καθ’ όλη τη διαδικασία δημιουργείται το προσωπικό portfolio (φάκελος) το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τα δυνατά και αδύναμα σημεία, τις στρατηγικές μάθησης καθώς και το μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή.

Γιατί είναι χρήσιμο…

Προσφέρει στους μαθητές, στους καθηγητές αλλά και στους γονείς πληροφορίες, συμβουλές και αποτελεσματικές τεχνικές και για τον ευκολότερο τρόπο εκμάθησης της γλώσσας, μητρικής και ξένης για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ενημερώνει τους καθηγητές για τις μαθησιακές ικανότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή τους ώστε να προσφέρουν μεθοδολογίες και τεχνικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται καλύτερα στις γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.