Διαδικασία φοίτησης

Η διαδικασία ένταξης και φοίτησης στο charismatic περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  1. Επικοινωνία με τον γονέα για την πρώτη αξιολόγηση του μαθητή
  2. Αξιολόγηση του μαθητή στη μητρική και ξένη γλώσσα (placement test) και ενημέρωση των γονέων
  3. Ένταξη του μαθητή σε κατάλληλο τμήμα
  4. Ενημέρωση των γονέων για τις ιδιαίτερες ικανότητες και διαφορετικότητες του μαθητή και
  5. Συνεχής συστηματική αξιολόγηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης και συνεργασία με τους γονείς
  6. Δυνατότητα συμμετοχής των γονέων σε Webinars που αφορούν σε θέματα ψυχολογίας και μάθησης παιδιών και εφήβων